LEEUWARDEN – Ter hoogte van de Drachtsterbrug nabij het fietspad langs de Krommezijl komen een aantal metalen palen boven de grond uit.

En nee, dit is niet een nieuw strand voor de bewoners van de wijk Zuiderburen. Dit is een gebied waarin aannemer Heijmans 18 proefpalen gemaakt heeft.

Om hinder en schade in de directe omgeving te voorkomen worden er voor het toekomstige aquaduct geen geheide palen toegepast maar worden de palen die het geheel op zijn plaats moeten houden in het werk gemaakt. Hiervoor maakt Heijmans een boorgat inclusief metalen wapeningsstaaf en vult vervolgens het boorgat direct met een cementmengsel. Er ontstaat dan een betonnen kolom welke de opwaartse druk van het grondwater en de gewicht van het aquaduct kan beheersen.

Het doel van de proef is het bepalen van de juiste weerstandswaarde voor trekpalen op de projectlocatie. Dit is eerst theoretisch uitgerekend. Wanneer dit op de projectlocatie vervolgens wordt uitgevoerd worden tevens alle specifieke omgevingsfactoren qua grondsamenstelling meegenomen in de trekproef die binnenkort wordt uitgevoerd. Tijdens de proef wordt er met een specifieke kracht gedurende een bepaalde tijd aan de gemaakt paal getrokken. Wanneer de paal voldoende grip heeft en niet beweegt wordt de kracht verhoogt voor een bepaalde tijd. Dit wordt net zo lang gedaan tot de paal in beweging komt of tot wanneer een maximale kracht bereikt is.

De gemaakte palen variëren in diameter en zitten momenteel tussen de circa 16 en 18 meter diep. Op basis van de resultaten van de proef kan bepaald worden welk type paal het beste toegepast kan gaan worden als fundatie voor het toekomstige aquaduct.

Bron: Vrij-Baan

 

Share.

Comments are closed.