LEEUWARDEN – Om de verkeersveiligheid en aantrekkelijkheid van Grou verder te vergroten, werkt de gemeenteraadsfractie van PAL GroenLinks aan een initiatiefvoorstel voor de verkeersstructuur van Grou. Omdat ze deze graag met inwoners van Grou verder wil concretiseren, organiseert zij op vrijdagavond 8 mei een brainstormsessie in Waterhostel Oer ’t Hout.

Al jaren leven verschillende wensen in Grou voor de verbetering van de verkeersituatie. De smalle Parkstraat vormt de belangrijkste route naar de kern van het dorp. Autoverkeer, vrachtverkeer en langzaam verkeer moeten hier de beperkte openbare ruimte met elkaar delen. Rondom de school spelen problemen met verkeersveiligheid. Deze knelpunten verdienen een structurele oplossing. Daarnaast zijn er volop kansen om looproutes naar het waterfront te verbeteren en de aantrekkingskracht van het dorp te vergroten.

Om knelpuntsituaties op te lossen en een veilige en duidelijke verkeersstructuur te realiseren is een visie voor de lange termijn nodig. Aanpassingen zijn nu eenmaal niet allemaal in één keer te realiseren. PAL GroenLinks wil in de gemeenteraad van Leeuwarden daarom graag het initiatief nemen voor een verkeersstructuurplan voor Grou.

Voordat een initiatiefvoorstel wordt voorgelegd aan de raad, wil PAL GroenLinks graag met inwoners van Grou het verkeersstructuurplan verder uitwerken.

Bron: PAL Groenlinks

Share.

Comments are closed.