Het gebied Hoeksterend/Hoeksterpad tot en met de kruising Vlietsterbrug wordt veiliger gemaakt voor fietsers en voetgangers. In augustus starten de werkzaamheden.

Aanleiding en doel van het project
De aanleiding voor de werkzaamheden is het veiliger maken van drie locaties voor verkeersdeelnemers. Het project bestaat uit de volgende onderdelen:

Oversteek bij de Jumbo
De bestaande middengeleider ter hoogte van de Jumbo (Hoeksterpad) wordt verder doorgetrokken in oostelijke richting (tot de in-/uitgang van de Jumbo). In deze middengeleider wordt een oversteekplaats gemaakt, zodat fietsers en voetgangers pal voor de in-/uitgang van de Jumbo verkeersveilig kunnen oversteken in twee etappes.

Bocht in Hoeksterpad (oversteek richting Bleeklaan)
De middengeleider in de bocht van het Hoeksterpad (met de afslag naar het Cambuursterpad) wordt breder gemaakt, zodat voetgangers en fietsers zich beter kunnen opstellen. Ook zal de oversteekplaats op een lichte verhoging (snelheidsremmer) in de rijbanen worden gerealiseerd, zodat men verkeersveiliger in twee etappes kan oversteken. Bovendien hebben fietsers en voetgangers zo beter zicht op het naderende gemotoriseerde verkeer. In de overgang van het Hoeksterpad naar de Nieuwekade wordt de groene middengeleider/middenberm doorgetrokken.

Kruispunt Nieuwekade – Vlietsterbrug- Oosterkade-Tuinen
Door de bestaande middengeleiders op het kruispunt met elkaar te verbinden, is linksafslaan op het kruispunt door autoverkeer niet meer mogelijk. Hiermee ontstaat een overzichtelijkere en verkeersveiligere verkeerssituatie. Fietsers en voetgangers kunnen via de middengeleider in twee etappes oversteken. Door deze maatregel ontstaat er voor met name het fietsverkeer een verkeersveiligere oversteek. Om de naderingssnelheid van het autoverkeer op de Oosterkade en Nieuwekade te verminderen, wordt aan de noordzijde van het kruispunt op enige afstand een lichte verhoging in de rijbaan gemaakt.

Naast bovenstaande werkzaamheden, wordt het gehele traject opnieuw geasfalteerd.

Fasering en planning

  • Zaterdag 5 augustus tot en met zondag 3 september.
  • Om het werk in deze korte periode te kunnen uitvoeren, is het mogelijk dat de normale werktijden worden verruimd. Indien noodzakelijk kan er worden gewerkt tussen 06.00 en 22.00 uur.
  • Daarnaast wordt er 1 of 2 maal ’snachts gewerkt op het kruispunt Hoeksterpad en de Voorstreek . Doorgaand verkeer over Nieuwekade en Hoeksterpad is in deze periode niet mogelijk. Over de bereikbaarheid van de woningen en bedrijven langs deze straten worden aparte afspraken gemaakt met omwonenden en bedrijven.

Share.

Comments are closed.