Contact

Algemeen: info @ leeuwardernet.nl

Contactformulier:

  Uw naam (Noodzakelijk)

  Uw E-Mail (Noodzakelijk)

  Onderwerp

  Afdeling

  Uw bericht

  Onderdeel van Veenstra Multimedia
  KVK: 63882019

  LeeuwarderNet.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van de publicatie van informatie op deze site.

  De webmaster spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. De beheerder van deze site kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt.

  Behoudens deze disclaimer, is de beheerder van deze site niet verantwoordelijk voor aan de webpagina’s gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

  artikel 15 Auteurswet:
  1. Als inbreuk op het auteursrecht wordt niet beschouwd het overnemen van nieuwsberichten, gemengde berichten, of artikelen over actuele economische, politieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke onderwerpen, die in een dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift zijn verschenen, alsmede van werken van dezelfde aard die zijn opgenomen in een uitgezonden radio- of televisieprogramma, indien:
  1a. het overnemen geschiedt door een dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift, in een uitzending van een radio- of televisieprogramma;
  1b. de bepalingen van artikel 25 in acht worden genomen;
  1c. de bron op duidelijke wijze wordt vermeld, alsmede de aanduiding van de maker, indien deze in de bron voorkomt, en
  1d. het auteursrecht niet uitdrukkelijk is voorbehouden.

  2. Ten aanzien van nieuwsberichten en gemengde berichten kan een voorbehoud als bedoeld in het eerste lid, onder 1d. niet worden gemaakt.
  3. De bepalingen van dit artikel zijn mede van toepassing ten aanzien van het overnemen in een andere taal dan de oorspronkelijke.