LEEUWARDEN – Heeft u een wel eens een vervelende ervaring met de gemeente Leeuwarden?

Wordt uw brief niet beantwoord of is er een medewerker die u niet verder helpt? Dit kan een gevoel van irritatie en machteloosheid veroorzaken. Bovendien kost zo’n conflict vaak een hoop tijd, zowel voor u als voor de ambtenaar.

In zo’n geval kunt u de hulp inschakelen van Martien Wierdsma. Zij is de klachtenbemiddelaar van de gemeente Leeuwarden. Zij bemiddelt tussen de inwoner die zich onbehoorlijk behandeld voelt en de betrokken ambtenaar. Zij gaat een gesprek aan met als doel het probleem op te lossen voor deze nóg groter wordt of escaleert. Het wegnemen van de klacht staat altijd voorop.

U kunt haar benaderen met al uw klachten over onze (gebrekkige) dienstverlening Bijvoorbeeld: De gemeente reageert niet op mijn brief. Ik word niet teruggebeld. De casemanager heeft geen interesse in mijn persoonlijke omstandigheden. Ik word van het kastje naar de muur gestuurd.

Wierdsma gaat niet over inhoudelijke klachten. Dus niet over kapotte straatverlichting, losse stoeptegels, zwerfvuil, weigering bouwvergunningen/bijstandsuitkering of het algemene beleid van de gemeente. Bij deze situaties kan via telefoon 14058, de website of een brief een melding woon- of leefomgeving worden ingediend.

Martien Wierdsma is telefonisch, digitaal of schriftelijk te bereiken. U kunt haar benaderen via telefoonnummer 14058. Het invullen van het klachtenformulier op www.leeuwarden.nl kan ook. Zij neemt dan contact met u op.

Bron: Gemeente Leeuwarden

 

Share.

Comments are closed.