LEEUWARDEN – De rechter heeft uitspraak gedaan in de onteigeningsprocedure.

Eerder al was met de andere eigenaren minnelijk overeenstemming bereikt. Met een voor het project positieve uitspraak van de rechter is ook de laatste strook grond in bezit. Hierdoor hebben we nu alle grond in eigendom om het project Westelijke invalsweg uit te voeren.

Westelijke invalsweg
Vooruitlopend op de uitkomst van de onteigeningsprocedure zijn we al wel begonnen met de werkzaamheden door het project gefaseerd aan te leggen. Dit om de doorstroming van het verkeer te bevorderen en overlast zoveel mogelijk te beperken. De Haak en het Margaretha Zelle Akwadukt zijn klaar, maar er ontbreekt nog een belangrijke schakel. Dit is een directe aansluiting (Half klaverblad) op de stadsring , als je vanuit het westen de stad in rijdt. Als de aansluiting op het Stephensonviaduct klaar is, stroomt het verkeer hier beter door.

Voortgang werkzaamheden
De nutsbedrijven zijn onlangs gestart met de verlegging van kabels en leidingen op de Marshallweg. In de zomer verwachten we met de dan geselecteerde aannemer te starten.

Bron: Vrij-Baan

Live camera
Via www.BekijkLeeuwarden.nl zijn werkzaamheden LIVE te volgen gedurende gehele project.

Share.

Comments are closed.