Op 10 juli start de herinrichting van de omgeving Blokhuispoort. Het traject duurt tot eind december 2017. Woningen en bedrijven blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar.

Wel moet u rekening houden met  wegwerkzaamheden op de Nieuweweg, het Blokhuisplein en de Keizersgracht. De omgeving wordt op twee momenten afgesloten. Het verkeer wordt dan via een andere route omgeleid.

Aanleiding en doel van het project

De Blokhuispoort is een levendig gebied en gezichtsbepalend deel van Leeuwarden. Naast broedplaats voor de creatieve industrie, centrum van LF2018 en hostel, biedt de Blokhuispoort straks ook onderdak aan
een nieuw restaurant en de bibliotheek. De openbare ruimte rondom de Blokhuispoort wordt daarop afgestemd.

De belangrijkste veranderingen zijn:
– De omgeving van het Blokhuisplein krijgt een nieuwe inrichting waardoor de Blokhuispoort meer bij de binnenstad gaat horen. De bestrating, verlichting en indeling van de ruimte worden anders, waardoor het plein een mooie en rustige uitstraling krijgt.
– De weg rondom de Blokhuispoort is onderdeel van de parkeerring. Dit blijft zo, maar de balans tussen autoverkeer en langzaam verkeer wordt beter. Voetgangers kunnen bijvoorbeeld straks gemakkelijker
oversteken en de maximum snelheid voor auto’s wordt 30 km per uur

Het doel van het project is:

 • De omgeving van het Blokhuisplein opnieuw inrichten waardoor de Blokhuispoort meer bij de binnenstad gaat horen. De bestrating, verlichting en indeling van de ruimte worden anders, waardoor het plein een mooie en rustige uitstraling krijgt.
 • De balans tussen autoverkeer en langzaam verkeer verbeteren. De weg rondom de Blokhuispoort is onderdeel van de parkeerring. Dit blijft zo, maar voetgangers kunnen bijvoorbeeld straks gemakkelijker oversteken en de maximum snelheid voor auto’s wordt 30 km per uur.

Omschrijving van de werkzaamheden en de gevolgen
Werkzaamheden:

 • Nieuwe bestrating,  o.a. rode binnenstadsklinker en pleinvlak met betonnen elementen die als puzzelstukken in elkaar vallen.
 • Aanpassing kruispunt Blokhuisplein Nieuweweg
 • Verplaatsen bushaltes.
 • Vier zebrapaden op en in de buurt van het pleinvlak.
 • Nieuwe bomen en groenvlak met banken.
 • Hangende verlichting aan spandraden.

Fasering en planning
De planning ziet voor de eerste fase ziet er als volgt uit:

 • Maandag 10 juli: start werkzaamheden: tot begin augustus wordt met name gewerkt aan de zuidzijde van de Keizersgracht.
 • Vrijdag 14 juli 19.00 uur tot zaterdag 15 juli 15.00 uur afsluiting Blokhuisplein. Voorbereidende werkzaamheden, o.a. opbreken wegdek, verplaatsen bomen en aanleggen extra zebrapad.
 • Week van 24 juli: bushalte Blokhuisplein verhuist richting de brug.

De werkzaamheden worden eind december afgerond.


Share.

Comments are closed.